O mýtě v Chorvatsku


Jaké jsou jednotlivé skupiny vozidel?

Podle skupin vozidel je stanovena výše mýtných poplatků. 

Skupina I - do 3,5 tuny, do 1,9 m výšky, bez přívěsu

Skupina II - do 3,5 tuny, nad 1,9m výšky nebo s přívěsem

Jak je to se střešním boxem nebo nosičem kol?

Pokud máte vozidlo se střešním nosičem nebo střešním boxem, tento prvek se nezapočítává do celkové výšky vozu. Údaje o výšce vašeho vozidla najdete v technickém průkaze.

Jak nainstalovat jednotku ENC do vozidla?

Jednotku nainstalujte na střed vnitřní strany čelního skla, cca 7 cm od horní hrany. Je velmi důležité, aby celá jednotka byla umístěná mimo stínící pás čelního skla. Pokud má vaše vozidlo vyhřívané čelní sklo nebo je potaženo termofólií, má i oblast bez potažení. Podívejte se do návodu k Vašemu vozidlu a zjistěte, kde se takové místo nachází. Umístěte jednotku tak, aby nebránila ve výhledu řidiče.

Tip: Pokud se jednotce nedaří spojit se s mýtnou branou, doporučujeme sejmout jednotku z čelního skla a při průjezdu ji vystrčit otevřeným oknem mimo prostor vozu

Jak mám použít jednotku ENC na mýtné bráně?

Držte se v jízdním pruhu s označením ENC a najíždějte do ENC mýtných bran. Na ENC branách zpravidla není žádná obsluha, nelze tam platit hotově ani kartou.

Sledujte instrukce a dopravní značení.

Při příjezdu do placeného úseku svítí na semaforu "červená". (obr. A1) Jeďte rychlostí max. 40 km/h  a současně dodržujte vzdálenost 20 m od vozu před vámi. Jakmile systém načte jednotku, ozve se v ní "pípnutí", na semaforu naskočí "zelená" a závora se otevře. Pokračujte v jízdě (obr.A2) 

Při výjezdu z placeného úseku svítí na semaforu "červená". Jeďte rychlostí max. 40km/h a současně dodržujte vzdálenost 20 m od vozu před vámi (obr. B1).

Jakmile systém načte jednotku, ozve se v ní "pípnutí", na semaforu naskočí "zelená" a závora se otevře. Na displeji se zobrazí zůstatek kreditu ve vaší jednotce. Pokračujte v jízdě (obr. B2).

Jak postupovat když jednotka ENC nefunguje?

Ve výjimečných případech se to stává. Zachovejte klidnou hlavu.

Jednotku ENC lze použít k úhradě mýta i v případě, když je nefunkční. Není nutné platit mýto v hotovosti (to neplatí v případě přečerpání kreditu). 

Tip: Pokud dodržujete pokyny (max. rychlost, min. odstup vozidel, správné umístění jednotky atd.) vyzkoušejte jednotku na jiné mýtné bráně např. tak, že na dalším exitu sjedete a najedete zpět na dálnici.

Jednotka nefunguje při vjezdu na dálnici-vezměte jednotku z vozu a u obsluhy vedlejší mýtné brány požádejte o lístek. Při výjezdu pak použijte mýtnici s obsluhou, předejte jí lístek společně s jednotkou. Transakce bude zaznamenána manuálně, neplatíte nic v hotovosti. Případně obdržíte o transakci protokol. 

Jednotka nefunguje při výjezdu z dálnice - předejte jednotku obsluze vedlejší mýtné brány. Nahlaste místo nájezdu na dálnici, transakce bude zaznamenána manuálně, neplatíte nic v hotovosti. Případně obdržíte o transakci protokol. 

Kde můžu využívat jednotku ENC?

Jedná se o tyto dálnice, provozované společnostmi HAC a ARZ:

A1 autocesta "Zagreb - Split - Dubrovnik"
A3 autocesta "Bregana - Zagreb - Lipovac"
A4 autocesta "Zagreb - Goričan"
A5 autocesta "Beli Manastir - Osijek - BiH"
A6 autocesta "Rijeka - Zagreb"
A7 autocesta "Rupa - Križišće"
A10 Ploče - Granica BiH
A11 Zagreb - Sisak
D425 Ploče - Karamatići

Kde nelze využívat jednotku ENC?

A2 "Zagreb-Macelj" a dále k hranicím se Slovinskem (Ptuj). Tento asi 60 km úsek dálnice provozuje společnost AZM, nelze tedy použít jednotku ENC.

A8, A9 "Istrijský Ypsilon", tunel Učka a most Mirna. Zde provozuje 141 km dálnic společnost Bina Istra, jednotku ENC tedy nelze použít.

Vytvořte si webové stránky zdarma!